STIMATA – STMIK Pradnya Paramita

Bidang riset difokuskan pada: Image processing, computer vision, augmented reality, virtual reality